Slide background

logo-mob

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pripremne kateheze za Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji podijeljene su u dva dijela.

Prvi dio (šest kateheza) polazi od tekstova enciklike »Evangelium vitae« (Evanđelje života), Ivana Pavla II. Studijski vodič pomaže u boljem razumijevanju enciklike.
Odabirom na naslov kateheze možete preuzeti radni materijal potreban za pojedini susret. 

1. Evangelium vitae – Uvod
2. Sadašnje prijetnje ljudskom životu
3. Kršćanska poruka o životu
4. Sveti zakon Božji
5. Za novu kulturu života
6. Evangelium vitae – zaključak

 

Drugi dio sadrži kateheze u vidu neposredne priprave za Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Kateheze su tematski vezane uz temu susreta. »Obitelj – nositeljica života, nada i budućnost Hrvatske«.
Odabirom na naslov kateheze možete preuzeti radni materijal potreban za pojedini susret. 

1. Obitelj – nositeljica života
2. Obitelj – nada i budućnost Hrvatske

Ovdje možete prelistati Priručnik.


UPUTE ZA KORIŠTENJE STUDIJSKOG VODIČA (I. DIO)

Veličanstveno djelo sv. Ivana Pavla II. o svetosti ljudskoga života, enciklika Evanđelje života (lat. Evangelium vitae), objavljena je u Rimu na blagdan Blagovijesti 25. ožujka 1995. godine. Enciklika je bila plod zahtjeva Izvanrednoga konzistorija kardinala, koji je održan u Rimu od 4. do 7. travnja 1991. godine, a bio je posvećen »problemu prijetnji ljudskom životu u današnjem vremenu.«

Kardinali su jednoglasno zatražili od Pape da autoritetom Petrova nasljednika ponovno »potvrdi vrijednost ljudskoga života i njegovu nepovredivost u odnosu na sadašnje prilike i napade koji mu prijete.« (5). Na tome tragu, Papa navodi svoje namjere u svezi enciklike kada kaže da ona želi u stvari biti »ponovno precizna i čvrsta potvrda vrijednosti ljudskoga života i njegove nepovredivosti, te ujedno snažan apel upućen svima i svakome, u ime Boga: poštuj, brani, ljubi i služi životu, svakom ljudskom životu!« (5).

Ovaj je vodič osmišljen za uporabu uz cjeloviti tekst enciklike (potražiti na obitelj.hbk.hr) kako za pojedince tako i za skupine. Brojevi u zagradama odnose se na odgovarajuće brojeve enciklike. Svaki ulomak enciklike treba prvo pročitati u molitvenom ozračju, a potom koristiti studijski vodič kao pomagalo za dublje poniranje u tekst te poticaj za razmišljanje i raspravu.

Studijski vodič donosi kratki sažetak za uvod, svako od poglavlja te zaključak, nakon čega slijedi niz pitanja koja upućuju na pojedine vidove Evanđelja života obrađene u odgovarajućem poglavlju. Stalno vraćanje na tekst enciklike pomaže istaknuti da je sama enciklika primarni izvor uputa i osnova za pojedinačne i skupne primjene. Zato nakon pitanja slijede poticaji koji sadržavaju neke smjernice u provedbi učenja enciklike u svakodnevni život. Označen je i prostor za pisanje odgovora i razmišljanja.

Alternativna mogućnost je da se preko mrežne stranice nakladničke kuće Verbum pristupi devetom poglavlju Studijskog vodiča za teologiju tijela "Muškarci i žene su iz Edena" naslovljenog "Izgrađivati kulturu života", a koje u kratkim crtama obrađuje spomenutu encikliku.

 

UPUTE ZA NEPOSREDNU PRIPRAVU (II. DIO)

Nakon što se, uz pomoć studijskog vodiča, u obiteljima i obiteljskim zajednicama završi s proučavanjem enciklike Evanđelje života,preporučuje se obrada i dviju dodatnih kateheza koje su priređene u cilju neposredne pripreme za Susret. One su vezane uz temu Susreta pa je prva naslovljena »Obitelj – nositeljica života«, a druga »Obitelj – nada i budućnost Hrvatske«. Zajednički ciljevi za obje spomenute kateheza su:
- Produbljivanje teme susreta među obiteljima
- Poticanje obitelji na ostvarenje teme u svakodnevnom životu
- Animiranje obitelji na dolazak i sudjelovanje na Susretu

Svaka od kateheza sadrži sljedeće sastavnice: molitvenu pripremu, uvod, razradu, promišljanje te zaključak s prijedlozima za primjenu, a završava molitvom za Susret.
Optimalno je kateheze ponuditi obiteljima koje se već okupljaju u zajednicama obitelji, ali i iskoristiti ih kao poticaj nastajanju novih zajednica povezujući ih s organizacijom dolaska na Susret.

Poželjno je da se voditelji, bilo da je riječ o svećeniku, osobi posvećenog života ili osposobljenom laiku/bračnom paru, unaprijed pripreme za katehezu koristeći se uputama napisanim kurzivom te pripremajući potrebne materijale poput dodatnih kopija kateheza, praznih listova papira, pisala za sudionike, te markera za pisanje na velikim arcima papira koji su predviđeni u smislu primjene obrađenih sadržaja.

Osim frontalnog načina rada zastupljeni su, kako individualni tako i grupni rad, pa je dobro da broj sudionika ne bude veći od trideset zbog dijeljenja u grupe ako to prostorni i tehnički uvjeti dopuštaju.

PROSLAVA 2. NSHKO

SVJEDOČANSTVA

PAPA FRANJO O OBITELJI

papa-francesco

SVJETSKI SUSRET OBITELJI

world-meeting-of-families-philadelphia-2015-logo