10. Svetost - cilj očinstva

UVODNA MOLITVA

Slijedeći upute voditelja, sudjeluj u moljenju Litanija Svih svetih ili Litanija svetim supružnicima Martin.


MOTIVACIJA

Tri su od Boga određena cilja koji daju smisao našemu življenju: spasenje - nastojanje oko spašavanja vlastite besmrtne duše i zalaganja za spasenje duša drugih, služenje - odgovorno korištenje talenata što nam ih je Bog dao kako bismo ovdje na zemlji izgrađivali Božje kraljevstvo i posvećenje - rast u svetosti.

Osim svetog Josipa, koji je imao jedinstvenu situaciju da bude dio Svete obitelji, Crkva u početku trećeg tisućljeća pred nas za primjer stavlja i Ljudevita (Louisa) Martina koji je kao suprug i otac obitelji u svojem životu uspio ostvariti sva tri cilja.

Rodio se 28. kolovoza 1823. godine u Francuskoj. Radio je kao zlatar, a zajedno s prijateljima trudio se nasljedovati sv. Vinka Paulskog u brizi za potrebite. Smjerao je postati svećenik, ali ga je Božja providnost usmjerila u drugom smjeru te je 13. srpnja 1858. sklopio sakrament ženidbe sa Zelijom. Sedam godina poslije ona je oboljela i dugo se borila s bolešću kojoj je podlegla 1877. preminuvši u svojoj 46. godini, tako da ju je Ljudevit, koji je umro 1894. u svojoj 71 godini, nadživio gotovo 17 godina.

Rodilo im se devetero djece, od koji je četvero umrlo u ranom djetinjstvo, a sve preživjele kćeri postale su redovnice. Najpoznatija među njima je naučiteljica Crkve i velika svetica malog puta sveta Terezija od Djeteta Isusa, a postupak za proglašenje blaženom pokrenut je i za stariju sestru Leoniju, njezinu najvjerniju nasljedovateljicu. Ljudevit je aktivno sudjelovao u odgoju i podizanju djece, kako prije tako i poslije ženine smrti.
Posljednjih godina svojega života Ljudevit se hrabro nosio s mentalnom bolešću da bi na kraju bio i paraliziran, pa ga se časti i kao zaštitnika osoba oboljelih od mentalnih bolesti. Sveta Mala Terezija u jednom svojem pismu piše ocu: »Dragi tata! Trudit ću se postati tvoja slava time što ću postati velika svetica!« O njemu je zapisala i sljedeću tvrdnju: »Dovoljno mi je bilo pogledati svojega oca, pa da znam kako mole sveci.«

Ljudevita i njegovu suprugu Zeliju blaženima je proglasio papa Benedikt XVI. 19. listopada 2008. godine, a svetima papa Franjo na isti datum 2015. godine uz redovnu sinodu biskupa o obitelji. Postali su tako prvi sveti bračni par u povijesti Crkve, ali ne zato jer su već imali jednu kćer sveticu u obitelji, nego zato što su živjeli svetim životom.

Osim blaženih supružnika Quattrocchi, u tijeku su postupci za proglašenje blaženim za još nekoliko supružnika koji su preminuli u drugoj polovici 20. stoljeća.


RAZMISLI

Jesu li spasenje, služenje i posvećenje uistinu ciljevi i mojega življenja?

Smatram li da je svetost rezervirana za izabrane? Osim kanoniziranih, poznajem li neke »svetce iz susjedstva«, kako papa Franjo naziva one koji se trude živjeti svetim životom i predstavljaju primjer za nasljedovanje?

Što činim da svoju djecu potaknem na svetost u životu?


RAZRADA

Što kaže Sveto pismo?

»Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!«
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!«
»Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine:
imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!«
I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe;
tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!
(Otk 22,11-14.17)

Sveti Ivan evanđelist u svojemu viđenju prenosi ono što je čuo i vidio kao upozorenje, ali i kao znak nade svima onima koji dopuštaju Isusu - Jaganjcu Božjem - da im svojom krvlju pere haljine koje su čiste i bijele primili na krštenju. Živjeti s kršćanskim pogledom na posljednje stvari daje životu cilj i svrhu, ali neminovno budi u čovjeku odgovornost da učini što je u njegovoj moći da živi pravedno i sveto.

Stoga, odgovornost muža i oca ne sastoji se samo u tome da se brine za ovozemaljsku dobrobit svoje žene i djece. Na tragu ovih svetopisamskih riječi još više mora voditi brigu o tome da na posljednjem sudu zajedno sa suprugom i svom svojom djecom prođe završni ispit ljubavi učinjenih djela da bi stekli pravo na stablo života, odnosno na život vječni. No, kako bi se prošao taj veliki ispit potrebno je uspješno prolaziti svakodnevno male ispite ljubavi prema Bogu, svojim ukućanima, svojim bližnjima i svemu stvorenome.

Neminovno, bit će tu i padova i neuspjeha kada će se očeva haljina grijehom uprljati, kada misli, riječi i djela neće biti u skladu s Božjim zapovijedima i Njegovom voljom. Tada se uvijek valja sjetiti da nas Krist pere od nečistoća grijeha u sakramentu pomirenja i u sakramentu euharistije krijepi za nastavak ovozemaljskog hoda. Dajući primjer redovitog pristupanja sakramentu svete ispovijedi, otac svojim ukućanima svjedoči svu ozbiljnost i ljepotu Ivanovih riječi. Sakramente ispovijedi i euharistije može mudro iskoristiti i kao izvrsno sredstvo odgoja ispravne savjesti, čime će uvelike pridonijeti njihovu rastu u svetosti života.

Što kaže Crkva?

  • »Svi vjernici, bilo kojeg staleža i stupnja, pozvani su na potpun kršćanski život i na savršenu ljubav«. Svi su pozvani na svetost: Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski (Mt 5,48). Da postignu tu savršenost, neka se vjernici služe silama primljenim po mjeri Kristova dara da se (...) u svemu poslušni volji Očevoj posvete slavi Božjoj i službi bližnjemu. Tako će svetost Božjega naroda razrasti u obilate plodove, kako to u povijesti Crkve izvrsno dokazuju životi tolikih svetaca. (Katekizam Katoličke Crkve, 2013)
  • Put savršenstva prolazi kroz križ. Nema svetosti bez odricanja i bez duhovnog boja. (Katekizam Katoličke Crkve, 2015)
  • Kršćanski ženidbeni drugovi snagom sakramenta ženidbe, kojim naznačuju i po kojem imaju udjela u otajstvu jedinstva i plodne ljubavi između Krista i Crkve (usp. Ef 5,32), uzajamno si pomažu postići svetost u bračnom životu te u primanju i odgajanju djece. (Lumen gentium, 11)

Što kaže znanost?

Moderna znanost, istina, sve više obrađuje područje duhovnosti i religioznosti, osobito u kontekstu vjere i zdravlja. O rastućem interesu za to područje svjedoči i opseg od 1192 stranice najnovijeg izdanja priručnika o religiji i zdravlju (Handbook of Religion and Health) objavljenog 2012. u SAD-u. U njemu su objedinjena istraživanja objavljena na tom području. Međutim, svetost nadilazi znanstvene metode pa je stoga i za dokaz čuda kao preduvjeta nečijeg proglašenja blaženim i svetim potrebno da medicinska komisija ustanovi kako to nije moguće objasniti znanošću, nego pripada u područje nadnaravnog.

Što kažu žene/majke?

Kao odgovor na pitanje: Što za mene znači i kako se osjećam kada moj suprug kao cilj svojega očinstva postavlja težnju da sva naša djeca postanu sveta i dospiju u raj?, žene/majke kažu:

  • »Za mene je to utjeha i nada da će naša djeca očevim nastojanjem još u zemaljskom životu biti upućena na pravi uzor, uzor Oca nebeskog. Time je sve ostalo neupitno, i ja se osjećam sretno i razdragano, ganuto kada vidim da sami imaju potrebu ići na ispovijed i da vode računa o svojem duhovnom stanju.«
  • »Mislim da ga to oslobađa od tjeskobne brige za budućnost djece i da time stavlja naglasak na ono što je u životu stvarno bitno. To je također prilika da Bogu prepustimo da djeluje kada i kako hoće na našu djecu, s pouzdanjem da će biti s njima u svakoj situaciji koja ih snađe. Zbog toga osjećam sigurnost i pouzdanje.«
  • »Moj suprug će sigurno u raj, nadam se da će svojim primjerom pomoći i našoj djeci da tamo stignu.«

Počevši od biblijskog teksta i razmatranja, te uzimajući u obzir ostale sastavnice razrade, raspravi je li kateheza pomogla promijeniti shvaćanje svetosti, kako poziv na svetost ozbiljno shvatiti, i što je potrebno za donošenje čvrste odluke da posvećenje svih članova obitelji bude cilj očinstva. Uvažavajući voditelja i druge sudionike, ako želiš, podijeli svoje misli i osjećaje kao i svoje komentare, stavove, saznanja i iskustva koja su ti se javila uz temu i sadržaj kateheze.


POTICAJI

Napiši na što te je potaknuo sadržaj kateheze i s time povezana rasprava u kontekstu:

  • vlastita duhovna rasta
  • onoga što možeš učiniti u svojoj obitelji kao »kućnoj crkvi«
  • onoga što možeš učiniti izvan svoje obitelji, u Crkvi i društvu.


ZAKLJUČNA MOLITVA

Zajedno s drugim sudionicima izmoli ili otpjevaj molitvu Očenaš, pa prema uputama voditelja, ako želiš, svojim riječima izreci zahvalu za završetak ciklusa kateheza, kao i za dobre plodove koji su već proizašli ili će proizaći iz njih. To se može uobličiti u molitvu vjernika i izreći na prigodnoj svetoj misi zahvale.


© 2020 - Splitsko-makarska nadbiskupija