Nadbiskupov proglas za početak Godine majčinstva

GODINA MAJČINSTVA

Proglas svim vjernicima u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji
u pripravi za Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu 2018.,
pod geslom: „Očinstvo i majčinstvo: dva lica roditeljskog poslanja“

Braći svećenicima,
Redovnicima i redovnicama,
Majkama i očevima,
Svim kršćanskim vjernicima.

 

Draga braćo i sestre!

1. Obitelj kao temelj ljudske zajednice i čuvarica kršćanskih vrijednosti odlučujuća je za budućnost naše domovine i Crkve. Drugi vatikanski sabor kaže: "Spas osobe te ljudskog i kršćanskog društva usko je povezan sa sretnim stanjem u bračnoj i obiteljskoj zajednici.“ (GS, 47)

Više...

Živjeti radost majčinstva - Poruka dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinića

Drage supruge i majke, drage žene!

Kao što su prošle pastoralne godine, sukladno odluci da se u sklopu Drugoga ciklusa obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine obrađuje tema Očinstvo i majčinstvo - dva lica roditeljskog poslanja, bili priređeni katehetski materijali za muževe/očeve, tako smo ove godine priredili katehetski materijal za vas, žene/majke. Željeli smo putem deset kateheza približiti različite dimenzije vašega poslanja žene i majke, počinjući od izvora majčinstva koji je u Bogu, pa do njegova cilja koji je također u Bogu, a očitovat će se u zajedništvu svetih, u svetosti.

Više...

Pismo Pape Ivana Pavla II. ženama

Vama, ženama diljem svijeta, moj najsrdačniji pozdrav!

1. Svakoj od vas i svim ženama svijeta, upućujem ovo pismo u znak zajedništva i zahvalnosti, dok se bliži IV. Svjetska Konferencija o ženi u Pekingu sljedećeg rujna. Želim, prije svega, izraziti svoju zahvalnost organizaciji Ujedinjenih Naroda, koja je promicala jednu tako veliku inicijativu. I Crkva želi dati svoj doprinos u obrani dostojanstva, uloge i prava žena, ne samo preko posebnog doprinosa službenog izaslanstva Svete Stolice poslovima u Pekingu, nego također progovarajući izravno srcu i razumu žena. Nedavno, prigodom posjeta koji mi je upriličila gđa Gertrude Mongella, generalna tajnica Konferencije, upravo u vidu toga važnog susreta, želio sam joj uručiti Poruku, koja sadržava neke temeljne točke nauka Crkve o toj temi. To je poruka koja se, izuzev posebne okolnosti koja ju je inspirirala, otvara općoj perspektivi stvarnosti i problemima žena u cjelini, stavljajući se u službu njihova položaja u Crkvi i u suvremenom svijetu. Stoga sam uredio da se ona prenese svim Biskupskim Konferencijama, kako bi se još šire obznanila. Pozivajući se na sve što sam u tom dokumentu napisao, želim se obratiti izravno svakoj ženi, kako bi s njom promotrio njezine probleme i položaj žene u našem vremenu, zaustavljajući se posebno na glavnoj temi dostojanstva i prava žena u svjetlu Božje Riječi. Polazna točka ovog dijaloga ne može biti ništa drugo, nego: hvala. Crkva, kako sam napisao u Apostolskom pismu Mulieris dignitatem, „želi zahvaliti presvetom Trojstvu za 'misterij žene', kao i za svaku ženu, za ono što čini vjekovnu mjeru njezina ženskog dostojanstva, za 'velika Božja djela' koja su se, u povijesti ljudskih generacija, ostvarila u njoj i po njoj“ (br 31).

Više...

Enciklika Humanae vitae o braku i obitelji

Kada je dugo očekivana enciklika Humanae vitae 25. srpnja 1968. ugledala svjetlo dana, pokrenula je lavinu pitanja o kojima su kršćani i nekršćani godinama vodili rasprave. U središtu rasprava bilo je pitanje o «načinu ispravnog reguliranja poroda». Sve rasprave i polemike mogu se staviti pod zajednički nazivnik «dopuštenosti» ili «nedopuštenosti» sredstava za pravilno reguliranje poroda.
 
Premda je glavno pitanje vezano uz encikliku Humanae vitae moralno pitanje reguliranja začeća, ono se ipak nakon objavljivanja Enciklike na poseban način odrazilo na pastoral braka i obitelji, odnosno na život kršćana u braku i na konkretnu pastoralnu praksu diljem svijeta.
 
Više...

Pobudnica Familiaris consortio o braku i obitelji

Pastoralna pobudnica Ivana Pavla II. Familiaris consortio plod je Sinode o zadacima obitelji u suvremenom svijetu koja se održala 1980. Njezino je mjesto i u slijedu dokumenata Gaudium et spes (1965.) i Humanae vitae (1968.), koji su posvećeni problematici braka i obitelji. Održavajući Sinodu koja je bila posvećena pitanjima pred kojima se nalazi suvremena obitelj, Crkva je pokazala da je svjesna temeljne uloge koja pripada obitelji, kako za osobnu sreću supružnika, za rađanje i odgoj djece i mladih tako i za napredak društva u cjelini.
 
Više...

Brak i obitelj u Direktoriju za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj iz 2002. godine  temeljni je dokument Hrvatske biskupske konferencije za područje obiteljskog pastorala. Pored uvodnih i zaključnih razmišljanja Direktorij ima sedam velikih cjelina:

I. Božji naum o braku i obitelji (br. 2-13 )

II. Čovjek u braku i obitelji – put Crkve (br. 14-20)

III. Poslanje obitelji u Crkvi i u društvu (br. 21-33)

IV. Situacija braka i obitelji u Hrvatskoj (br. 34-38)

V. Crkveno djelovanje za brak i obitelj (br.39-65)

VI. Djelatnici i strukture obiteljskog pastorala (br.66-73)

VII. Ženidba i obitelj u kanonskom i partikularnom pravu (br. 74-87)

Više...
  • 1
  • 2