Drage supruge i majke, drage žene!

Kao što su prošle pastoralne godine, sukladno odluci da se u sklopu Drugoga ciklusa obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine obrađuje tema Očinstvo i majčinstvo - dva lica roditeljskog poslanja, bili priređeni katehetski materijali za muževe/očeve, tako smo ove godine priredili katehetski materijal za vas, žene/majke. Željeli smo putem deset kateheza približiti različite dimenzije vašega poslanja žene i majke, počinjući od izvora majčinstva koji je u Bogu, pa do njegova cilja koji je također u Bogu, a očitovat će se u zajedništvu svetih, u svetosti.


Kada je dugo očekivana enciklika Humanae vitae 25. srpnja 1968. ugledala svjetlo dana, pokrenula je lavinu pitanja o kojima su kršćani i nekršćani godinama vodili rasprave. U središtu rasprava bilo je pitanje o «načinu ispravnog reguliranja poroda». Sve rasprave i polemike mogu se staviti pod zajednički nazivnik «dopuštenosti» ili «nedopuštenosti» sredstava za pravilno reguliranje poroda.
 
Premda je glavno pitanje vezano uz encikliku Humanae vitae moralno pitanje reguliranja začeća, ono se ipak nakon objavljivanja Enciklike na poseban način odrazilo na pastoral braka i obitelji, odnosno na život kršćana u braku i na konkretnu pastoralnu praksu diljem svijeta.
 

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj iz 2002. godine  temeljni je dokument Hrvatske biskupske konferencije za područje obiteljskog pastorala. Pored uvodnih i zaključnih razmišljanja Direktorij ima sedam velikih cjelina:

I. Božji naum o braku i obitelji (br. 2-13 )
II. Čovjek u braku i obitelji – put Crkve (br. 14-20)
III. Poslanje obitelji u Crkvi i u društvu (br. 21-33)
IV. Situacija braka i obitelji u Hrvatskoj (br. 34-38)
V. Crkveno djelovanje za brak i obitelj (br.39-65)
VI. Djelatnici i strukture obiteljskog pastorala (br.66-73)
VII. Ženidba i obitelj u kanonskom i partikularnom pravu (br. 74-87)


Biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima:

O osobi i djelu svetoga Josipa u životu Isusa Krista i njegove Crkve

Ivan Pavao II., papa

Časnoj braći i dragim sinovima, pozdrav i apostolski blagoslov!


1  Pozvan da bude OTKUPITELJEV ČUVAR, »Josip ... učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu« (Mt 1,24).


Vama, ženama diljem svijeta, moj najsrdačniji pozdrav!

1. Svakoj od vas i svim ženama svijeta, upućujem ovo pismo u znak zajedništva i zahvalnosti, dok se bliži IV. Svjetska Konferencija o ženi u Pekingu sljedećeg rujna. Želim, prije svega, izraziti svoju zahvalnost organizaciji Ujedinjenih Naroda, koja je promicala jednu tako veliku inicijativu. I Crkva želi dati svoj doprinos u obrani dostojanstva, uloge i prava žena, ne samo preko posebnog doprinosa službenog izaslanstva Svete Stolice poslovima u Pekingu, nego također progovarajući izravno srcu i razumu žena.


Pastoralna pobudnica Ivana Pavla II. Familiaris consortio plod je Sinode o zadacima obitelji u suvremenom svijetu koja se održala 1980. Njezino je mjesto i u slijedu dokumenata Gaudium et spes (1965.) i Humanae vitae (1968.), koji su posvećeni problematici braka i obitelji. Održavajući Sinodu koja je bila posvećena pitanjima pred kojima se nalazi suvremena obitelj, Crkva je pokazala da je svjesna temeljne uloge koja pripada obitelji, kako za osobnu sreću supružnika, za rađanje i odgoj djece i mladih tako i za napredak društva u cjelini.
 

Tijekom priređivanja teksta dogmatske konstitucije Lumen gentium izražene su želje i očekivanja da se čitavo jedno poglavlje unutar ovoga dokumenta posveti kršćanskom braku, u kojem bi Koncil rekao sve što treba da o braku rekne. To se nije ostvarilo, stoga Koncil o braku govori u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium odijeljeno u više brojeva (LG, br. 11. 35. 41.)

U broju 11. govori se i o braku kršćana. Kršćani u braku i obitelji imaju posebnu zadaću u okviru zajednice Božjega naroda. Kada se govori o karizmama, onda se Konstitucija poziva na Pavlovu nauku iz Prve poslanice Korinćanima (1 Kor 7,7.)


Drugi vatikanski sabor u mnogim svojim saborskim dokumentima dotiče tematiku o braku i obitelji, ali se sustavno o njemu govori samo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et spes, O Crkvi u suvremenom svijetu  i to od brojeva 47 do 52. Promatrajući povijest nastajanja koncilskih tekstova, vezanih uz pitanje braka, uočava se kako su koncilski oci postupno napuštali pretkoncilsku koncepciju braka i usvajali novu. Stoga se s pravom govori da ni jedan koncilski tekst nije imao tako mukotrpnu povijest svoga nastajanja kao ovaj koji je posvećen braku i obitelji.
 
© 2021 - Splitsko-makarska nadbiskupija