1. Žena u kulturi provizornosti i privremenosti

 • Utjecaj društva na identitet žene: feminizam i rodna ideologija
 • Identitet žene i virtualni svijet
 • Karijera, sloboda, brak i obitelj
 • Nasilje nad ženama i surogat majčinstvo
 • Društvo bez majke?
 • Brak i majčinstvo: životna svrha, ostvarenje ili ugroza žene, žena roditeljica i/ili majka

2. Biblijska antropologija - odgovor vjere
 • posvijestiti naravnu istovjetnost i dostojanstvo muškarca i žene kao „slike Božje“,
 • naglasiti upućenost muškarca i žene na zajedništvo u ljubavi, te ulogu žene kao supruge, majke i odgojiteljice,
 • istaknuti prisutnost očinskog i majčinskog u Trojstvenom Bogu kao njihovom izvoru, a Mariju kao model i arhetip uzorne žene,
 • potaknuti žene na uočavanje i afirmiranje „genija žene“ u Crkvi i društvu..


3. Tko će naći ženu vrsnu? (Izr 31,10). Evo ti majke (Iv 19, 27)

 • otkriti na koji način žena u suvremenom svijetu može graditi svoj identitet i poslanje,
 • posvijestiti Marijinu ulogu u Crkvi kao Majke i žene,
 • oduševiti se Marijinim primjerom,
 • zalagati se da Marija bude uzor svim majkama u svakodnevnom životu

4. Dostojanstvo žene (od identiteta u Trojstvu do života u Crkvi)
 • otkriti na koji način žena u suvremenom svijetu može graditi svoj identitet i poslanje,
 • posvijestiti Marijinu ulogu u Crkvi kao Majke i žene,
 • oduševiti se Marijinim primjerom,
 • zalagati se da Marija bude uzor svim majkama u svakodnevnom životu
 
5. Poslanje žene u braku i obitelji
 • prepoznati ulogu i poslanje majke u svakodnevnom životu;
 • posvijestiti njezinu nezamjenjivu ulogu u odgoju djece;
 • potaknuti žene/majke za zdraviju komunikaciju sa suprugom i djecom kroz blagoslov i molitve za njih;
 • potaknuti žene/supruge da u svojoj neplodnosti vide priliku za ostvarenje kroz kršćansko služenje te tako iskuse duhovno roditeljstvo
 
6. Žena u poteškoćama
 • posvijestiti neke od poteškoća s kojima se žene susreću u braku i obitelji;
 • snagom zajedništva osnažiti žene kako bi lakše rasle i razvijale se kroz poteškoće u kojima se nalaze.
 
7. Doprinos žene Crkvi i društvu
 • posvijestiti dostojanstvo i ulogu žene u Crkvi i u društvu;
 • poticati na odgovornost prema vlastitom životu i davanju pozitivnog primjera;
 • nastojati uvijek u Blaženoj Djevici Mariji tražiti uzor, model i pomoć..
 
8. Žena u zrelim godinama
 • prepoznati i razviti osjećaj samopouzdanja kod žena;
 • prepoznati i doživjeti važnost ženine uloge u odgoju i formiranju vlastite djece i unučadi;
 • založiti se za ostvarenje smisla i poslanja ljudi starije životne dobi.
 
 

1. Bog - izvor majčinstva

 • Ukazati na Boga Stvoritelja kao izvor majčinstva otkrivajući njegovo majčinsko lice i prisutnost Duha Svetoga u svakom majčinstvu.
 • Posvijestiti da svaka majka rađa kćer ili sina Božjega.
 • Odgovoriti na pitanje što znači biti žena, a što znači biti majka


2. Brak - oslonac majčinstva

 • Prikazati na koji je način brak oslonac majčinstva, pojašnjavajući kršćansko poimanje braka putem sastavnica bračne privole i tri njegove perspektive: sakramentalne, prijateljske i intimne.
 • Osnažiti majčinstvo u perspektivi odnosa sa suprugom.
 • Posvijestiti da je rad na sebi preduvjet skladnoga bračnoga zajedništva


3. Savez žene i života - preduvjet majčinstva

 • Ukazati na važnost prihvaćanja sebe kao žene, prihvaćanja života kao Božjega dara i življenja odgovornosti roditeljstva.
 • Otkriti svoje dostojanstvo i svoj ženski »genij« te iznaći načine da se, unatoč teškoćama, sačuva savez između žene i života u kontinuitetu njegovih faza.
 • Shvatiti da su odgovornost prema vlastitu životu i davanje pozitivnoga primjera preduvjet da bi djeca mogla nastaviti čuvati savez s Bogom i životom


4. Djeca - majčinstvo u svagdašnjici

 • Prikazati majčinstvo kao dinamičan proces u kojem valja iskoristiti prigode za izražavanje ljubavi kako bi djeca oblikovala lijepa sjećanja na djetinjstvo.
 • Prepoznati svoju svagdašnjicu kao prigodu za napredovanja na putu svetosti po malim stvarima, vježbajući se u strpljenju.
 • Zauzeti se za aktivnu posvećenost i prisutnost u životu svoje djece, imajući na umu važnost redovitog blagoslivljanja, zagovaranja i molitve za njih


5. Ranjeno majčinstvo

 • Ukazati na otajstvo boli, odnosno da su rane i trpljenje sastavni dio života, ali da postaju spasonosne ako ih predamo Bogu.
 • Kršćanski pristupiti otajstvu patnje i boli zbog fizičkoga gubitka djeteta (Marija pod križem), ali i izgubljenosti djeteta na stranputicama života (sv. Augustin - sv. Monika).
 • Posvijestiti važnost integracije teških iskustava i gubitaka u svoj život te ulogu kršćanske vjere i nade u tim trenutcima


6. Duhovno majčinstvo

 • Otkriti bogatstvo duhovnoga majčinstva i naglasiti važnost duhovne dimenzije majčinstva.
 • Analizirati važnost međugeneracijskog odgoja i ulogu baka u duhovnom razvoju djece.
 • Posvijestiti pomoć i potporu koju redovnice, koje žive duhovno majčinstvo, mogu pružiti majkama u razvoju duhovne dimenzije njihova majčinstva


7. Majka u Crkvi

 • Vrednovati majčinstvo i majke u Crkvi polazeći od toga da one ponajprije svjedoče svojim životom, a zatim i svojim darovima i talentima.
 • Otkriti svoje darove i talente kako bi ih, sukladno uvjetima, mogle staviti u službu župne zajednice i Crkve tako da pritom ne štete vlastitoj obitelji.
 • Istražiti moguća konkretna djelovanja u crkvenoj zajednici (molitvene zajednice, karitativno djelovanje, misijsko poslanje, volontiranje, virtualna okupljanja poput Facebook skupine i portala www.zenavrsna.com itd.)


8. Majka u društvu

 • Posvijestiti kako majka daje vrijedan doprinos društvu već samim ispunjavanjem svojega majčinskog poslanja, jer rađa i odgaja nove članove društva, a potom i po djelovanju u društvu koristeći svoja znanja, talente i sposobnosti.
 • Razvijati svijest o vrijednosti svakodnevnih kućanskih poslova i načinima posvećenja radom.
 • Otkriti osobna područja u kojima se najbolje može očitovati ženski »genij« i osnažiti se za društveni angažman.


9. Majčinstvo Blažene Djevice Marije

 • Njegovati svoje majčinstvo prema uzoru majčinstva Blažene Djevice Marije.
 • Upoznati majčinstvo Blažene Djevice Marije kroz otajstva svete krunice.
 • Uočiti važnost integracije napetosti između dostizanja ideala i stvarnosti života.


10. Svetost - cilj majcinstva

 • Posvijestiti da smo svi pozvani na svetost, a da ulaskom u brak žene biraju i majčinstvo kao put osobnog posvećenja, ali i pružanja pomoći djeci na njihovom putu.
 • Razmisliti o osobnom napretku od početka kateheza i o onome na čemu još valja raditi, bilo samostalno bilo uz pomoć duhovnoga vodstva.
 • Posvijestiti povezanost duhovnosti i duhovitosti koja pomaže rastu u poniznosti.

© 2021 - Splitsko-makarska nadbiskupija