1. Bog - izvor majčinstva

UVODNA MOLITVA

Prvom katehezom čiji je naslov Bog - izvor majčinstva započinje ciklus kateheza o majčinstvu. Stoga pristoji ovaj susret otvoriti molitvom zahvale Bogu iz srca jedne žene i majke.

Dobri Bože, zahvaljujem ti na daru života, što sam po tvojoj namisli stvorena tako čudesno. Sve što jesam, čime si obdario moje biće, tvoj je dar. Želio si me kao ženu, dubinu moje duše satkao od nježnosti i čežnje. Moje ruke, kao krila brižne ptice, mogu zagrliti i zakriliti.. Moje srce stvoreno je da se daruje i ljubi, da hrabri i prašta. Ti, koji si svojom očinskom rukom i snagom Riječi stvarao, podario si mi moć darivanja i davanja novoga života. Koje li milosti! Koje li tajne! Hvala ti na tom povjerenju.

U ovom času, dobri Bože, izvoru moga života, još više razumijem da ne mogu bez tebe u svojim danima, u svim zadacima, u svojoj obitelji. I kao što košuta žudi za izvor vodom, tako moja duša, Gospodine, za tobom čezne.

Hvala ti na darovima Duha Svetoga koji mi pomažu da mogu pratiti na životnom putu svoju djecu i supruga, i u zajedništvu s njim ostvarivati svoje majčinstvo.

Ružica Lice


MOTIVACIJA

Bog je stvoritelj svega! On nas, kao svoju djecu, neizmjerno ljubi! U sebi ujedinjuje najljepše od očinstva i majčinstva. On nas poput glinenih posuda oblikuje u našoj ženstvenosti, u našem majčinstvu, kada i same postajemo posuda za novi život koji Bog s ljubavlju stvara u nama.

Meditirajući nad fotografijama i svetopisamskim riječima: »Gospode: mi smo glina, a ti si naš lončar - svi smo mi djelo ruku tvojih« (Iz 64,7) , promisli što povezuje Božju ljubav i majčinstvo. Zapiši pet riječi koji ti prve padnu na pamet!


RAZMISLI

  • Kakav je moj odnos prema Bogu? Kako ga doživljavam? Obraćam li mu se često?
  • Prihvaćam li sebe kao ženu? Prihvaćam li svoju ženstvenost i majčinstvo kao Božji dar? Jesam li svjesna da mi Bog po majčinstvu povjerava poslanje da rađam njegove sinove i kćeri?
  • Postoje li neki propusti koje primjećuješ u odnosu prema Bogu, suprugu ili djeci? Zamoli Boga da ti pomogne u preoblikovanju i obnovi tih odnosa.?


RAZRADA

Što kaže Sveto pismo?

Poslušajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospod me je pozvao od krila materina, imenovao me je od krila materina (Iz 49,1).

Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima (Iz 49,15-16).

Izaija nas hrabri u ova dva kratka teksta. Govori o svom pozivu, svom stvaranju, ali i o mojem i tvojem stvaranju. Bog nas je htio od početka. Otac i majka su nam pružili ograničenu ljudsku ljubav, a Bog nas je stvorio božanskom, bezuvjetnom ljubavlju. Majčinstvo vas je sigurno potpuno promijenilo kao osobe, dalo vam novu dimenziju života. Rođenjem djeteta drukčije gledate na život. Možete li uopće izmjeriti koliko ljubite svoju djecu? A pogledajte Božju ljubav! Bog nas je sve urezao u svoj dlan! To znači da mu je stalo do tebe i da te ne zaboravlja! Vjeruješ li uistinu u tu i takvu ljubav?


Što kaže Crkva?

  • Na raznim mjestima uspoređuju se Božja ljubav i briga za narod s ljubavlju majke. Kao majka Bog je ljudski rod, a posebno svoj odabrani narod, u svom krilu nosio, u bolovima ga je rađao, hranio i tješio (usp. Iz 42,14; 46,3-4; Jr 31,20). Ljubav se Božja na mnogim mjestima prikazuje kao »muška« ljubav, supruga i oca (usp. Hoš 11,1-4; Jr 3,4-19), a katkad i kao »ženska« ljubav majke. (Mulieris dignitatem, 8; usp. KKC, 279


Što kaže znanost?

  • I jedno i drugo, muž i žena, otac i majka, »znaju da su suradnici ljubavi Boga Stvoritelja i takoreći njezini tumači« (Gaudium et spes, 50). Oni svojoj djeci pokazuju Gospodinovo majčinsko i očinsko lice. (Amoris laetitia, 172)
  • U okviru biblijske analogije i nutarnje logike teksta [Ef 5,21-23] upravo je žena koja tu istinu svima očituje: ona je zaručnica. To »proročko« obilježje žene u njezinom ženskom biću nalazi najuzvišeniji odraz u Djevici i Bogorodici. Njoj se na najsavršeniji i na najneposredniji način dogodilo intimno sjedinjenje u poretku ljubavi - koje po ženi ulazi u svijet ljudskih osoba - sjedinjenje s Duhom Svetim. (Mulieris dignitatem, 29)


Što kažu muškarci/očevi?

Muškarci/očevi su na pitanja: Što za mene znači kada moja supruga njeguje intenzivan odnos s Bogom putem molitve i duhovnoga života, pronalazeći u njemu izvor svoga majčinstva? i Kako se pritom osjećam?, ponudili sljedeće odgovore:

  • »To što moja supruga nastoji njegovati odnos s Bogom putem osobne molitve i potičući na obi-teljsku molitvu, za mene je istinski blagoslov jer jača sigurnost da ćemo uz Božju pomoć moći nadvladati sve kušnje i teškoće. Zbog toga osjećam duboki mir i radost.«
  • »To meni puno znači, jer kad je Gospodin na prvom mjestu, sve je na svom mjestu. Naš odnos je bolji, opušteniji, kvalitetniji, a taj mir, spokoj osjeti i dijete. Pritom osjećam Božju prisutnost, cjelovitost, sreću, nadu, jakost i zadovoljstvo.«
  • »Kada moja supruga putem molitve i odnosa spram Boga u njemu pronalazi izvor svojega majčinstva, čini me sretnim, ulijeva mi sigurnost i u meni potiče želju da joj se pridružim u molitvi i budem joj podrška. Takav odnos moju suprugu čini posebnom, onakvom kakvu je želim - do-brodušnu, marljivu, susretljivu, sretnu i zadovoljnu. Dok vladaju takvi odnosi, a hvala dragom Bogu najčešće je tako, ja se osjećam ponosno, sretno i voljeno.«


RASPRAVA

Kao uvod u raspravu prisjeti se nekih karakterističnih ženskih likova iz Biblije poput Eve, Sare, Ha- gare, Mirjam, Debore, Estere, Judite, Lidije, Tamare, Rute, Ane, Marije Magdalene, Marije i Marte, te Blažene Djevice Marije. Oni se mogu uzeti i kao svojevrsni arhetipi. Preispitaj se koliko poznaješ te likove i možeš li se prepoznati u jednom ili više njih?

Nadalje, što ti je novo i značajno u ovoj katehezi? Koje su se misli i osjećaji javili tijekom obrađivanja pojedinih sastavnica kateheze? Jesu li te odgovori muškaraca/očeva iznenadili? Ako si voljna, svoje uvide, promišljanja i osjećaje podijeli s ostalim sudionicama u sklopu rasprave.


POTICAJI

Napiši na što te potaknuo sadržaj ove prve kateheze, kao i odjeci ostalih sudionica u kontekstu:

1.    vlastita duhovna rasta;
2.    onoga što možeš učiniti u svojoj obitelji kao »kućnoj crkvi«;
3.    onoga što možeš učiniti izvan svoje obitelji, u Crkvi i društvu.


ZAKLJUČNA MOLITVA

Zahvalimo Bogu na današnjem susretu i molimo ga za ustrajnost u daljnjem pohađanju kateheza i vjerodostojnom življenju majčinstva. Susret se može zaključiti Molitvom majke sa stranice 12 ili sljedećom molitvom iz Psalma 138.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzveličao obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje kad čuju riječi usta tvojih, nek pjevaju putove Gospodnje:
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.
Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj, pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana; nek me tvoja spasi desnica!
Gospodine, što ja počeh, ti dovrši!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Slava Ocu...

.


© 2020 - Splitsko-makarska nadbiskupija