2. Brak - oslonac majčinstva

UVODNA MOLITVA

Nebeski Oče, danas pred tebe donosim svojega muža i molim, sukladno tvojoj riječi:

 • da mu daš snage da vodi našu obitelj;
 • da blagosloviš njegov rad i da mu pokažeš kako da te slavi svakoga dana;
 • da bude mudar upravitelj naših financija i svega što imamo, prisjećajući se da sve što imamo dolazi od tebe;
 • da te voli svim svojim srcem, dušom, umom i snagom, te da mrzi zlo;
 • da želi slušati potrebe drugih i da se lako ne razljuti;
 • da mu pružiš fizičku, mentalnu i duhovnu zaštitu;
 • da mu daš želju poučavati našu djecu i biti im primjer pobožnosti;
 • da ga ti uputiš i poučiš kojim putem treba ići;
 • da mu daš mir u svim okolnostima i čvrstoću karaktera u odlukama koje mora donositi;
 • da mu pomogneš da razmišlja o tvojoj riječi, da moli i ostane vjeran Kristu do kraja. Amen.

(Izvor: Obiteljski centar Varaždinske biskupije http://obitelj.biskupija-varazdinska.hr/)


MOTIVACIJA

Promišljajući o prikazanoj karikaturi, uz pomoć teksta obreda vjenčanja prisjeti se kako je započeo tvoj brak i koja su vam pitanja postavljena prigodom sklapanja sakramenta ženidbe. Na potvrdne odgovore koje ste tada dali nadovezuju se bračna privola, odnosno obećanja. Ti odgovori i obećanja zapravo predstavljaju nosive stupove braka koji povezuju njegovu sakramentalnu, prijateljsku i intimnu perspektivu, o čemu piše papa Franjo u broju 120 apostolske pobudnice Radost ljubavi.

Jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?
Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?
Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?

Svećenik ih pozove da izraze privolu:

Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Pruže jedno drugomu desnu ruku.

Mladenac veli: Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.
Mladenka veli: Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.


RAZMISLI

 • Kakva su moja sjećanja na čin sklapanja sakramenta ženidbe? U kojoj mjeri uspijevam živjeti dana obećanja?
 • Jesu li me brige oko djece i egzistencije udaljile od supruga? Odvajam li potrebno vrijeme za razgovor s njim ili propuštam prigode za razgovor i dijeljenje osjećaja?
 • Oslanjam li se na Duha Svetoga u iznalaženju odgovora na pitanja s kojima se susrećem u svojem braku i svojemu majčinstvu? Pomaže li mi to da se u življenju majčinstva s pouzdanjem mogu osloniti i na muža?.?


RAZRADA

Što kaže Sveto pismo?

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Na to će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana (Iv 2,1-12).

Kako čitamo, na svadbi u Kani bilo je šest posuda za čišćenje koje su poslužitelji po Isusovom naputku trebali napuniti vodom. Nije to bila lagana zadaća jer je svaka posuda imala zapreminu od oko 100 litara. U koračnici oni su to učinili i stvorili preduvjete čudu koje je uslijedilo. Isus poziva i supružnike da, ljubeći jedno druge kao što nas on ljubi, tijekom šest dana pune »posude« svojega braka vodom koja će ga trajno zalijevati i omogućiti mu rast i razvoj. Ulažem li primjeren trud da ih punim strpljivošću, radošću, vjernošću, suosjećanjem, opraštanjem i ljubavlju? Ako tako činim, stvaram preduvjete da mi brak uistinu bude oslonac majčinstva.

Ali, s obzirom na to da je sve to još uvijek samo na ljudskoj razini, teško je za očekivati da ćemo ustrajati u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti dok nas smrt ne rastavi, ako se nećemo napajati na »izvoru vode žive« i ako nećemo dopuštati Kristu da naš ljudski trud posveti po našem udioništvu u nedjeljnom euharistijskom slavlju. Naime, sedmoga dana događa se još veće čudo kad se vino pretvara u njegovu krv da nas osnaži za bračno, obiteljsko i roditeljsko poslanje. Zajedništvo s njim u euharistiji vrhunac je naše uzajamne ljudske ljubavi! Zato ne propuštajmo te prigode, jer time sprječavamo da se posude našega braka počnu puniti nestrpljenjem, tugom, nevjerom, bezosjećajnošću, nepraštanjem ili čak grubošću i netrpeljivošću, čime mogu naštetiti i majčinstvu. No ako se to i dogodi, posvijestimo da nas ni tada Krist ne ostavlja same nego nam nudi da u sakramentu pomirenja očisti naše posude od svake ljage i grijeha.

Znamenje u Kani potvrđuje da je Isus spreman učiniti čudo, ako ga se zamoli, i da za njega nema izgubljenih situacija. Njegova milosrdna gesta pretvorila je vodu ljudske moguće sramote u vino radosna zajedništva. Majka koja mu je vjerovala otpočetka i nas upućuje da s pouzdanjem učinimo sve što od nas traži, da vjerujemo da je s nama ne samo na svadbi nego i u sve naše dane, a on će zauzvrat po većim ili manjim čudima radošću ispuniti naše bračno i obiteljsko zajedništvo. Dopustimo mu da i po našem braku objavi svoju slavu?


Što kaže Crkva?

 • Nakon pada, ženidba pomaže da čovjek nadvlada povlačenje u sebe, sebičnost, traženje vlastitog užitka, te potiče otvaranja drugomu, uzajamno pomaganje i sebedarje. (KKC 1609)
 • Papa Franjo o rastu u djelotvornoj ljubavi piše: To je Ijubav koja ujedinjuje bračne drugove, lju- bav posvećena, obogaćena i prosvijetljena sakramentom ženidbe. To je »čuvstvena združenost«, duhovna i žrtvena, koja u sebi objedinjuje nježnost prijateljstva i erotsku strast i opstaje i kad osjećaji i strast oslabe i minu. (Amoris laetitia, 120)
 • Materinstvo je učinak bračnog sjedinjenja između muža i žene, ono biblijsko »spoznanje« o kojem govori Postanak: »dvoje postaje jedno tijelo« (usp. Post 2,24); ono se sa strane žene ostvaruje posebnim »samodarivanjem« kao izrazom one zaručničke ljubavi u kojoj se bračni par tako sjedinjuje da postanu »jedno tijelo«. (Mulieris dignitatem, 18)
 • Nijedno od supruga neće nikada biti samo u suočavanju s izazovima koji se javljaju. Pozvani su odgovoriti na Božji dar s predanošću, kreativnošću, ustrajnošću i svakodnevnom borbom, ali će se uvijek moći obratiti za pomoć Duhu Svetomu, koji je posvetio njihovu zajednicu, tako da njegovu milost mognu osjetiti u svakoj novoj situaciji s kojom se susreću. (Amoris laetitia, 74)


Što kaže znanost?

 • Podaci dobiveni u znanstvenom istraživanju Zaposlenost žene i fertilitet u Hrvatskoj pokazuju da 78,8 posto ispitanica od ponuđenih životnih situacija preferira brak, a 75,1 posto ispitanica drži kako je za ženu vrlo važno, odnosno važno, da živi sa suprugom ili partnerom. (Akrap i Čipin, 2011.)
 • Prema rezultatima jednog kanadskog istraživanja 97 posto žena želi biti u sigurnoj partnerskoj vezi prije negoli odluči postati majka. (Tough, Vekved i Newburn-Cook, 2012.)


Što kažu muškarci/očevi?

Među odgovorima muškaraca/očeva na pitanja: Što za mene znači kada moja supruga naš brak doživljava kao oslonac svoga majčinstva? i Kako se pritom osjećam?, probrani su sljedeći.

 • »To doživljavam kao ispunjenje poslanja koje nam je namijenjeno. Ostvarujemo se zajedno kao muž i kao žena. Osjećam snagu nas kao para.«
 • »Kad moja žena doživljava naš brak kao oslonac, to je za mene velik poticaj da se i ja više trudim na našem bračnom odnosu te da joj budem na pomoć. Pritom se osjećam predano, korisno i povezano.«
 • »Predivan je osjećaj primijetiti da se supruga oslanjanja na sakrament ženidbe i da iz njega crpi milosti za bračni i obiteljski život, uključujući i svoje majčinstvo koje donosi brojne izazove, osobito kada je više djece. Mnogo mi to znači jer se time neprestano obnavlja ono duboko iskustvo misnoga slavlja na dan vjenčanja, koje se snažno urezalo u moju dušu.«


RASPRAVA

Jesi li iz sadržaja stekla nove uvide i spoznaje? Koje su ti se misli i osjećaji javili tijekom obrađivanja kateheze, a osobito navoda onoga što kaže Sveto pismo, Crkva i znanost? Kako si doživjela odgovore muškaraca/očeva? U kontekstu rasprave, ako želiš, svoje odgovore podijeli s ostalima.


POTICAJI

Napiši poticaje koji su proizašli iz sadržaja kateheze i onoga što su izrekle ostale sudionice, a odnose se na:

1.    vlastita duhovna rasta;
2.    onoga što možeš učiniti u svojoj obitelji kao »kućnoj crkvi«;
3.    onoga što možeš učiniti izvan svoje obitelji, u Crkvi i društvu.


ZAKLJUČNA MOLITVA

Izmoliti Molitvu majke sa stranice 12 ili sljedeću molitvu:

Gospodine, najljepše što možemo reći o tebi jest: ti si Ijubav. Sva Ijubav na ovom svijetu samo je odsjaj tvoje Ijubavi. Može se ostvariti potpuna sreća u tome da se drugoga usrećuje i dubok osjećaj da primamo sreću od drugoga. Zahvaljujemo ti što cijelim svojim bićem možemo jedni drugima pokloniti Ijubav kada si pripadamo u braku. Očuvaj nas od sebeljublja. Podaj nam da svoju ljubav uvijek mjerimo po tvojoj ljubavi. Amen.


© 2020 - Splitsko-makarska nadbiskupija